Analiz_b7-1132x600s

DEAŞ Sonrası Musul İç ve Bölgesel Dinamikler

Bu analizde Irak ve Ortadoğu’da DEAŞ sonrası ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolar irdelenmektedir.

Musul operasyonu Irak ve Ortadoğu’da ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu makalede Irak ve Ortadoğu’da DEAŞ sonrası ortaya çıkabilecek muhtemel senaryolar irdelenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) operasyonun planlanma ve uygulanma safhasında oynadığı rol aşikar. Ancak biz Musul operasyonunun İran ve onun Iraklı Şii müttefiklerinin çıkarlarına hizmet edecek şekilde başlatıldığını ileri sürüyoruz.

Makale Irak hükümetinin DEAŞ öncesi dönemde Musul’un Sünni Araplarını güçlendirecek bir formül bulmaktan kasten kaçındığını ve söz konusu örgütün 2014 yılında bölgeyi ele geçirmesinin öncesinde hüküm süren rejimi yeniden tesis etmek niyetinde olduğunu ortaya koyacaktır. Büyük ihtimal merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında eyaletin kuzey ve doğusundaki ihtilaflı bölgelerin kontrolüne ilişkin yeni ve fakat ciddi cepheleşme görülecektir. Dahası Musul’da ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunmaması durumunda Şii ağırlıklı Bağdat yönetimi Musul’daki Sünnileri güçsüzleştirmeye çalışacaktır. Bu durum Sünnilerin DEAŞ benzeri radikal görüşlere daha açık hale gelmesine ya da benzeri bir örgütlenmeye gitmesine yol açacaktır.

Son olarak Türkiye de sınırının hemen ötesindeki Musul’da ciddi olaylar yaşanmasına kayıtsız kalamaz. Dolayısıyla Türkiye’nin ABD ve IKBY ile eş güdümlü olarak DEAŞ sonrası dönemde Musul’da istikrarsızlığın artmasını engelleyecek bazı adımlar atması gerekmektedir.

Etiketler: