3_b

Başkanlık Sistemlerinde Seçim Modelleri

Ülkelerin yasma organının seçim sitemi ve siyasî parti yapısı tarihi gelişim ve siyasî gelenekleriyle ilgili olarak değişiklik göstermektedir.